Wdrożenie, integracja i utrzymanie Oracle Communications BRM

Wdrożenie, integracja i utrzymanie Oracle Communications BRM

W dynamicznym środowisku, w którym oczekiwania i zachowania konsumenta zmieniają się bardzo szybko, dostawcy usług komunikacyjnych, usług w chmurze  i usług medialnych, stają codziennie w obliczu wielu wyzwań biznesowych. Jednak środowisko to dostarcza więcej, możliwości i szans na innowacje, niż kiedykolwiek wcześniej. Aby budować silne marki i poprawiać rentowność dostawcy usług na całym świecie polegają na rozwiązaniu Oracle Communications Billing and Revenue Management by radykalnie poprawić czas potrzebny do dostarczenia na rynek nowych usług i obniżenia kosztów operacyjnych przez lepsze zarządzanie i maksymalizację możliwości źródeł przychodów dla każdego rodzaju klientów, każdej usługi, dowolnego rodzaju współpracy, metody płatności, modelu biznesowego, czy położenia geograficznego.

ExpertLab jest w stanie zapewnić komplet usług potrzebnych do pomyślnego wdrożenia rozwiązania Oracle Communications BRM w tym:

  • Projekt
  • Wymiarowanie
  • Dostawę
  • Instalację
  • Konfigurację
  • Migrację danych
  • Integrację
  • Testy
  • Usługi utrzymaniowe
  • Zarządzanie zmianą