Outsourcing zespołów projektowych

Outsourcing specjalistów i zespołów projektowych

Outsourcing specjalistów ICT zapewnia:

  • Natychmiastowy dostęp do poszukiwanych kompetencji
  • Możliwość szybkiego skompletowania zespołu projektowego
  • Angażowanie topowych, drogich specjalistów tylko na określony czas
  • Elastyczność budżetową

Korzystając z outsourcingu klienci unikają:

  • Żmudnego procesu rekrutacji i weryfikacji umiejętności kandydatów
  • Utrzymywania etatu, gdy pracy jest mniej
  • Formalności kadrowo – płacowych

W przypadku projektów, w których konieczny jest szybki start, a wymagania dynamicznie się zmieniają lub wymagają doprecyzowania – ExpertLab wychodzi na przeciw oczekiwaniom klientów oferując outsourcing całych zespołów projektowych.

Daje to gwarancję pozyskania do realizacji projektu zgranego zespołu mającego już na koncie realizację wspólnych projektów. Oferujemy częściową lub całościową realizację projektów. Nasze usługi kierujemy do firm,  które realizując projekty wykorzystują zasoby firm trzecich oraz takich, które nie posiadają odpowiednich kompetencji aby z powodzeniem wdrażać projekty wewnętrzne.

W ramach usługi dostarczania zespołów projektowych świadczymy usługi obejmujące pełen cykl projektowy począwszy od analizy wymagań, przygotowania planu projektu, poprzez prowadzenie prac wdrożeniowych i przejście w fazę utrzymania.

W zakresie metodologii prowadzenia projektów outsourcingowych rekomendujemy odpowiednie rozwiązanie dostosowane jak najlepiej do standardów istniejących u klienta.