Vindi

System ochrony przychodów i windykacji

Vindi – System ochrony przychodów i windykacji

Rozwiązanie umożliwia całkowicie automatyczne przypomnienie o zaległych płatnościach i należnościach bez udziału operatorów call-center. Pozwala na bardziej efektywne odzyskiwanie należności i przypominanie o zaległych lub najbliższych opłatach.

System gromadzi wszelkie niezbędne informacje zwrotne dotyczące przeprowadzanych kampanii (odebranie wiadomości, odegranie wiadomości, wysłane wiadomości SMS).

Aplikacja realizuje następujące funkcje:

 • tworzenie kampanii
 • raportowanie do określonych działów/osób o zaplanowaniu i wykonaniu kampanii
 • monitorowanie przeprowadzanych kampanii on-line
 • wykonywanie połączeń do wskzanej bazy numerów
 • wysyłanie wiadomości SMS do ustalonej bazy numerów
 • odgrywanie informacji głosowych
 • możliwość nagrania własnych komunikatów głosowych
 • importowanie komunikatów głosowych
 • elastyczne zarządzenie użytkownikami oraz dostępem do platformy
 • Raportowanie zrealizowanych połączeń
 • rejestrowanie statystyk i raportów z wykonanych kampanii

Rozwiązanie jest obsługiwane przez przeglądarkę internetową i jest niezależne od posiadanego systemu operacyjnego.

Do najważniejszych zalet systemu należą;

 • Model Software-As-A-Service – brak konieczności inicjalnej inwestycji
 • Intuicyjne zarządzanie przez przeglądarkę internetową
 • Możliwość personalizacji platformy
 • Krótki czas potrzebny do korzystania z wersji podstawowej rozwiązania

Sprawdzone rozwiązanie wykorzystywane komercyjnie przez wielu użytkowników