O firmie

O firmie:

ExpertLab powstał w roku 2011 w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w obszarze budowy i integracji systemów telekomunikacyjnych. Specjaliści ExpertLab bardzo szybko zdobyli uznanie i zaufanie naszych klientów stając się w wielu miejscach członkami ich zespołów jako outsource’owani kontraktorzy.

Do chwili obecnej realizacja projektów wdrożeniowych, integracyjnych i utrzymaniowych w obszarach Telekomunikacji, IT i BI, oraz outsourcing specjalistów oraz zespołów projektowych są głównymi obszarami prac ExpertLab.

Najważniejszymi zasadami jakimi kierujemy się w działaniu firmy są:

  • Skupienie na potrzebach klienta
  • Stałe dążenie do doskonałości
  • Jakość
  • Satysfakcja klienta
  • Ciągła gotowość na nowe wyzwania

Standardami pracy ExpertLab są:

  • Zaufanie i szacunek do jednostki
  • Oddanie wobec pracowników
  • Rezultaty poprzez pracę zespołową
  • Odpowiedzialność
  • Poszanowanie dla prywatności i informacji osobistej