Aktualne rekrutacje

Aktualne rekrutacje

Osoby z którymi nawiążemy współpracę odpowiedzialne będą za:

 • Konfigurację oraz administrację systemami opartymi o relacyjne bazy danych Oracle, pracujących w środowisku HA
 • Monitorowanie działania systemów i baz danych Oracle
 • Wykonywanie kopii i przywracanie danych
 • Rozwój i wdrażanie skryptów
 • Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów z zakresu baz danych Oracle
 • Obsługa zleceń i incydentów

Od kandydata oczekujemy umiejętności pracy zespołowej, pozytywnego nastawienia do nowych wyzwań i pro-aktywności.

Prócz tego kandydat powinien posiadać następujące praktyczne umiejętności i kwalifikacje:

 •  Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • Doświadczenie w administracji baz danych Oracle
 • Znajomość rozwiązań w zakresie baz danych Oracle
 • Znajomość systemów operacyjnych Unix
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiających pracę z dokumentacją techniczną

Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość technologii:

 • Oracle RAC
 • Data Guard
 • ASM
 • rman

W przypadku rozpoczęcia współpracy oferujemy:

 • Elastyczne formy współpracy – jesteśmy otwarci na preferencje kandydatów
 • Pomoc doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia
 • Możliwość uczestnictwa w realizacji ciekawych i unikatowych projektów
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i posiadanych kwalifikacji

Miejsce Pracy:  Warszawa
Aplikuj

Obowiązki:

 • Projektowanie i programowanie elementów systemu
 • Tworzenie nowych funkcjonalności celem zwiększenia wydajności i stabilności aplikacji
 • Współpraca z członkami zespołu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w programowaniu w języku C++ w środowisku Linux
 • Dobra znajomość wzorców projektowych oraz programowania obiektowego
 • Dobra znajomość języków skryptowych – Perl, Python oraz Unix shell
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość biblioteki STL, Boost lub innych
 • Doświadczenie w pracy z obiektowymi bazami danych
 • Znajomość systemów wbudowanych
 • Doświadczenie w pracy z Web Service

Obowiązki:

 • Projektowanie i programowanie rozwiązań przy wykorzystaniu technologii Java/J2EE
 • Współpraca z zespołem przy realizacji projektów informatycznych
 • Rozwiązywanie problemów technicznych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • Minimum 2 lata doświadczenia w tworzeniu oprogramowania z wykorzystaniem języka Java/J2EE
 • Dobra znajomość: , JQuery, AngularJS, Kendo UI, serwisów restowych
 • Znajomość Hibernate, JPA, EJB3, JSF i JBoss Seam
 • Dobra znajomość relacyjnych baz danych (preferowane Oracle)
 • Znajomość narzędzi Eclipse, Maven oraz SVN i CVS
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie

Mile widziane:

 • Znajomość języka PL/SQL
 • Znajomość silników jBPM Activity lub Drools

 

W przypadku rozpoczęcia współpracy oferujemy:

 • Elastyczne formy współpracy – jesteśmy otwarci na preferencje kandydatów
 • Pomoc doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia
 • Możliwość uczestnictwa w realizacji ciekawych i unikatowych projektów
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i posiadanych kwalifikac

 

Obowiązki:

 • Praca w charakterze developera PHP w projekcie dotyczącym realizacji złożonej aplikacji typu ERP
 • Dbałość o jakość i skalowalność tworzonego oprogramowania
 • Tworzenie dokumentacji
 • Współpraca z innymi developerami i testerami w zespole

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość PHP
 • Dobra znajomość OOP
 • Dobra znajomość JavaScript, HTML oraz CSS
 • Umiejętność korzystania z systemu kontroli wersji GIT
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem relacyjnych baz danych (MySQL)
 • Znajomość : JQuery, Mootools, Prototype, Bootstrap
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne czytanie dokumentacji technicznej

 

Osoby z którymi chcemy współpracować będą odpowiedzialne za:

 • Przygotowywanie specyfikacji technicznych i projektowych
 • Projektowanie, pisanie, testowanie systemów informatycznych
 • Wdrażanie rozwiązań
 • Usuwanie błędów
 • Przygotowywanie dokumentacji

Oczekujemy od kandydata umiejętności pracy zespołowej, pozytywnego nastawienia do nowych wyzwań i przede wszystkim pro-aktywności.

Kandydat powinien posiadać praktyczne umiejętności w obszarach:

 • C#
 • .NET; ASP.NET
 • MS SQL
 • Active Directory

Dodatkowym atutem będzie znajomość:

 • Protokołu SOAP

W przypadku rozpoczęcia współpracy oferujemy:

 • Elastyczne formy współpracy – jesteśmy otwarci na preferencje kandydatów
 • Pomoc doświadczonych pracowników
 • Możliwość uczestnictwa w realizacji ambitnych i unikatowych projektów
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i posiadanych kwalifikacji

Aplikuj

Osoby z którymi nawiążemy współpracę odpowiedzialne będą za:

 • Przygotowywanie specyfikacji technicznych i projektowych
 • Wytwarzanie oprogramowania – projektowanie, pisanie, testowanie i dokumentowanie kodu
 • Wdrażanie rozwiązań
 • Usuwanie błędów
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej przeprowadzanie szkoleń dla klientów

Oczekujemy od kandydata umiejętności pracy zespołowej, pozytywnego nastawienia do nowych wyzwań i pro-aktywności. Prócz tego kandydat powinien posiadać następujące praktyczne umiejętności i kwalifikacje:

 • Umiejętność programowania w środowiskach JAIN SLEE
 • Znajomość USSD, Diameter
 • Znajomość środowiska OpenCloud Rhino lub Mobicents
 • Doświadczenie w realizacji projektów w środowiskach JAIN SLEE

Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość:

 • Webservices (REST, SOAP),
 • Protokołów SS7 (TCAP, INAP, MAP, CAP), SIP
 • Języków programowania Java SE, Java EE
 • WebRTC

W przypadku rozpoczęcia współpracy oferujemy:

 • Elastyczne formy współpracy – jesteśmy otwarci na preferencje kandydatów
 • Pomoc doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia
 • Możliwość uczestnictwa w realizacji ciekawych i unikatowych projektów
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i posiadanych kwalifikacji

Aplikuj

Obowiązki:

 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Kierowanie zespołem programistów oraz koordynacja pracy osób zaangażowanych w realizację projektu
 • Nadzór nad realizacją projektu oraz kontrola jakości wykonywanych prac
 • Zarządzanie budżetem, zakresem oraz ryzykiem
 • Raportowanie statusu prac oraz tworzenie dokumentacji
 • Kontakty z klientami (nawiązywanie/utrzymywanie kontaktów, przeprowadzanie analiz i tworzenie ofert)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane informatyczne)
 • Kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w branży Bankowej i Ubezpieczeń
 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym
 • Doświadczenie w prowadzeniu rozmów z klientami zarówno od strony projektowej, jak i sprzedażowej
 • Doświadczenie na stanowiskach technicznych
 • Doświadczenie w kontaktach z biznesem
 • Bardzo dobra znajomość cyklu rozwoju oprogramowania
 • Znajomość metodyki PMI lub Prince2
 • Praktyczna znajomość SCRUM/Agile
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

W przypadku rozpoczęcia współpracy oferujemy:

 • Elastyczne formy współpracy – jesteśmy otwarci na preferencje kandydatów
 • Pomoc doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia
 • Możliwość uczestnictwa w realizacji ciekawych i unikatowych projektów
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i posiadanych kwalifikacji

 

Inne:

Czas pracy: minimum 6 miesięcy z możliwością przedłużenia

Miejsce pracy: Warszawa lub Kraków

 

Obowiązki:

 • Kodowanie aplikacji webowych zgodnie z opracowaną architekturą z użyciem: JS, HMTL5, CSS3, AngularJS, backbone.js, node.js i coffeescript
 • Implementacja standardów UX-owych
 • Inspekcje kodu
 • Tworzenie dokumentacji technicznej

Wymagania:

 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych przy użyciu JavaScript oraz pracy w warstwie front-end’u (HTML/XHTML, CSS, JSON, XML)
 • Doświadczenie z frameworkiem AngularJS, backbone.js, marionette.js, node.js
 • Dobra znajomość jQuery
 • Dobra znajomość: AJAX, SPA oraz REST
 • Znajomość server-side języków programowania  (preferowane: Java/PHP)
 • Dobra znajomość języka angielskiego

W przypadku rozpoczęcia współpracy oferujemy:

 • Elastyczne formy współpracy – jesteśmy otwarci na preferencje kandydatów
 • Pomoc doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia
 • Możliwość uczestnictwa w realizacji ciekawych i unikatowych projektów
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i posiadanych kwalifikac

 

 

Obowiązki:

 • Przeprowadzanie testów ( testy regresyjne i funkcjonalne)w środowisku bankowym
 • Analiza błędów
 • Tworzenie dokumentacji testów
 • Współpraca z zespołem programistów w celu rozwiązywania bieżących problemów

Wymagania:

 • Kilkuletnie doświadczenie jako tester 
 • Znajomość Java, MS SQL, Wmware
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami do testowania
 • Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji testowej
 • Dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację

 

Inne

 • Czas pracy: minimum 6 miesięcy
 • Miejsce pracy: Warszawa lub Kraków

Dla naszego Klienta operatora telekomunikacyjnego poszukujemy specjalisty do pracy w pełnym wymiarze czasu na stanowisko Unix Application Administrator. Specjalista będzie pracował w Warszawie w zespole dedykowanym do Klienta.

Zakres podstawowych obowiązków jakie spoczywać będą na zatrudnionej osobie:

 • Modyfikowane i utrzymanie systemów raportowych pracujących w oparciu o bazy danych Oracle (10g / 11g)
 • Tuning wydajności bazy danych
 • Administracja systemem prepaid u polskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych
 • Projektowanie rozwiązań i analiza rozwiązań hurtowni danych w oparciu o PL/ SQL, SQL
 • Dyżur utrzymaniowy rozwijanych systemów

Aplikuj

Osoby z którymi nawiążemy współpracę odpowiedzialne będą za:

 • Przygotowywanie specyfikacji technicznych i projektowych
 • Wytwarzanie oprogramowania – projektowanie, pisanie, testowanie i dokumentowanie kodu
 • Wdrażanie rozwiązań
 • Usuwanie błędów
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej

Oczekujemy od kandydata umiejętności pracy zespołowej, pozytywnego nastawienia do nowych wyzwań i przede wszystkim pro-aktywności. Kandydat powinien posiadać następujące praktyczne umiejętności w obszarach:

 • js, php, mysql
 • CSS, LESS, angular.js
 • Bash, Perl
 • GIT, Linux

Dodatkowym atutem będzie znajomość:

 • Frameworku express.js
 • WebRTC

W przypadku rozpoczęcia współpracy oferujemy:

 • Elastyczne formy współpracy – jesteśmy otwarci na preferencje kandydatów
 • Pomoc doświadczonych pracowników
 • Możliwość uczestnictwa w realizacji ambitnych i unikatowych projektów
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i posiadanych kwalifikacji

Aplikuj

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV na adres praca@expertlab.pl lub kontakt telefoniczny : +48 535 554 366